YUMMO 是一家冰淇淋酸奶体验店。这是他们推出的视觉体验解决方案,其中包括标识系统,品牌标识,固定系统,室内外标牌,环境图形和服装等。yummo01_tadcarpenteryummo02_tadcarpenter yummo03_tadcarpenter yummo04_tadcarpenter

Yummo -08 (1) Yummo -08 (2) Yummo -08 (3) yummo06_tadcarpenter

yummo03A_tadcarpenter-09 yummo07_tadcarpenter yummo08_tadcarpenter yummo06B_tadcarpenter