Lav工作室制作了一组印章,为烘焙时尚安排了一场会面。印章上是粗花呢和千鸟格的布料图案,同时这些木质印章的形状也设计得俏皮可爱,用起来也得心应手。用它们制作的面包或者饼干,烤好后带着美丽的时装花纹。baking-stamp-hisheji (1) baking-stamp-hisheji (9) baking-stamp-hisheji (2)

baking-stamp-hisheji (3)

baking-stamp-hisheji (4)

baking-stamp-hisheji (5)

baking-stamp-hisheji (6)

baking-stamp-hisheji (7)

baking-stamp-hisheji (8)