Nendo为 by|n 设计了一款新型简约时尚的雨伞架meji。与以往那些大容器和许多洞洞的伞架不同,这款小巧的伞架没有孔洞,而是利用一个凹槽来固定雨伞,让它看起来简洁干净。

Nendo-Meji-umbrella-stand-hisheji (1)

伞架的开口设计源于地板砖的接缝。当把雨伞插进凹槽的时候,它就变成了一个伞架。而在不使用的时候,它看起来也很干净,就算是多个伞架一字排开,放在入口处,也一点都不碍眼。

Nendo-Meji-umbrella-stand-hisheji (2)

这款伞架采用密实的宝丽石粉树脂制作而成,再在其表面覆上硅胶,使它更加灵活而耐用。

Nendo-Meji-umbrella-stand-hisheji (3)

Nendo-Meji-umbrella-stand-hisheji (8)

Nendo-Meji-umbrella-stand-hisheji (5)

Nendo-Meji-umbrella-stand-hisheji (6)

Nendo-Meji-umbrella-stand-hisheji (7)