THABTO创制的Roll+Pin,可以帮你把任何表面变成一个插针板,而且还不是普通的一块板子,而是可以让你根据喜好随意设计的那种。Roll+Pin比一般的软木板更为节省,只要像胶条那样剪裁、粘贴,就可以做成各种各样的展示空间,再不会弄的满墙都是洞洞了。

THABTO-Roll-Pin-hisheji (1)

你可以尽情发挥你的想象力,自由进行设计,也可以从产品手册里寻找灵感。它还配备了20根大头针

THABTO-Roll-Pin-hisheji (1)

在软木胶条的背面还有一些剪切提示线,有助于更完美地剪出各种造型,一卷软木条大概有3米左右。

THABTO-Roll-Pin-hisheji (2)

THABTO-Roll-Pin-hisheji (2)

THABTO-Roll-Pin-hisheji (3)

THABTO-Roll-Pin-hisheji (4)

THABTO-Roll-Pin-hisheji (5)

THABTO-Roll-Pin-hisheji (6)