Letterpress-Rejkjavik-hisheji (1)

喜爱纸张质感的Hildur SigurðardóttirÓlöf Birna Garðarsdóttir在2010年建立了自己的凸版印刷工作室,那时由于金融危机的影响,给了她们更多的时间来思考自己的未来。她们决定从平面设计行业走出来,转而投身于这种古老而又独特的印刷形式。

作为冰岛唯一的传统凸版印刷工作室,她们建立了自己的产品线,包括制作各类精美的名片、吊牌、笔记本、贺卡和请柬等等。

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (2)

她们的产品制作精良,单单一个信封的大小、一张贴纸的用色、一张硬卡的厚度、一个字形的圆滑程度或纸品的质量和硬度,都是她们努力追求完美的过程。

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (3)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (4)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (5)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (6)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (7)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (8)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (9)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (10)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (11)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (12)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (13)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (14)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (15)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (16)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (17)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (18)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (19)

Letterpress-Rejkjavik-hisheji (20)