Something设计师和创始人,来自伦敦和维罗纳的Daniel DebiasiFederico Sandri化学实验室仪器为灵感设计了一款灯具,现在他们把它演变为挂在房顶的吊灯Labo吊灯是为意大利厂商Penta推出的用高硼硅玻璃制作的最新灯具系列。Labo-pendant-hisheji (1) 三个玻璃灯罩悬挂于中间的管状结构上,中间走线,整个灯具是一件完整的玻璃制品。Labo有透明和烟熏玻璃两种可选,金属配饰部分也搭配有不同的饰面。Labo-pendant-hisheji (2)

Labo-pendant-hisheji (3)

Labo-pendant-hisheji (4)

Labo-pendant-hisheji (5)

Labo-pendant-hisheji (6)

Labo-pendant-hisheji (7)

Labo-pendant-hisheji (8)