big_Caimi-Koalaparete

Koala Parete是由多种尺寸的组成不同单元的专利标志系统,可以直接固定到墙壁上。 Koala 选用的展示单元的前部材料为PET,它一个完全透明的,灵活的和可回收利用的材料。 PET达到 UNI 9427 / 89标准。

Koalaparete_2 Koalaparete_3 A 0446 Koalaparete_5